שמות לשדות נוספים בפריטים

 

ניתן להוסיף שדות נוספים עבור נתונים שאינם מופיעים בכרטיס הפריט. שדות אלה יכולים להיות משלושה סוגים: שדות סכום נוסף (עבור נתונים כמותיים, כגון, מכירות הרבעון הראשון), שדות תאריך נוסף (לדוגמה, תאריך ההכרזה על דגם חדש של הפריט), ושדות הערות נוספות (לדוגמה, הוראות טיפול בפריט). עדכון שדות אלה נעשה בדף הפריט.

בדף הנוכחי קובעים את השמות של השדות. שמות אלו יופיעו בדף כרטיסי הפריט. עדכון שמות השדות אינו מתייחס לכרטיס בודד, אלא לכל הכרטיסים הקיימים במערכת. מסד הנתונים של חשבשבת כולל מראש מספר שדות נוספים (סכום נוסף 1, סכום נוסף 2 וכד'). אפשר לתקן גם את השמות של שדות אלה.

 

בחברות המוכרות מוצרים באמצעות חנות ווירטואלית ניתן לייחס לכל פריט מאפיינים, לפי הקטגוריה של הפריט. הלקוח בחנות יכול לחפש פריטים לפי מאפיינים אלה.

כדי לסמן נתונים, סכומים ותאריכים נוספים כמאפיינים בחנות הווירטואלית יש לסמן את טור להציג בחנות.

בנוסף, קובעים בטור לאפשר מיון / לאפשר סינון על פי אילו מאפיינים ניתן למיין ולסנן את הפריטים בחנות. סינון לפי מאפיין מאפשר ללקוח לצמצם את מספר הפריטים המוצגים, מיון מאפשר ללקוח לשנות את סדר ההופעה של הפריטים בקטגוריה.