API

בחלון ניהול אסימוני הרשאות מגדירים אסימון הרשאה עבור מערכת ה API של חשבשבת בענן.

API הן ראשי התיבות של Application Programming Interface  (בעברית – ממשק תכנות יישומים.)

מערכת API מאפשרת לגורם שלישי (תוכנה אחרת בד"כ) גישה לנתוני החברה של הלקוח. בדומה לממשקים אחרים ניתן לייצא ולייבא נתונים למי שיש לו הרשאות לכך. מערכת ה API היא בנוסף לממשקים שעבדו בחשבשבת חלונות.

היתרון של API לעומת הממשקים האחרים הוא ביכולת עבודה דו כיוונית בזמן אמת.

כדי לעבוד עם מערכת ה API חייב הגורם השלישי לקבל אסימון הרשאה להתחברות לחברות של הלקוח. לשם כך יש להקים משתמש עבור הגורם השלישי כחלק ממשתמשי החברה במסך משתמשים, להגדיר את ההרשאות המתאימות ולאחר מכן ליצור אסימון הרשאה למשתמש זה. אסימון הרשאה שנוצר הוא מחרוזת הצפנה שאיתה מתחבר אותו גורם שלישי לנתוני החברה. את אסימון ההרשאה יכול להנפיק רק משתמש על.

 

הסבר מפורט על המערכת תמצאו כאן: Wizcloud API Documentation