צירוף קבצים

ניתן לצרף קבצים (כגון: תמונות, מסמכי PDF וכד') לכל מטרה, ובמיוחד לכרטיסי חשבון (לקוחות, ספקים וכד') ולכרטיסי פריט.

ישנן שתי דרכים להעלות את הקבצים –

בתפריט נתונים כלליים / ניהול קבצים בוחרים בסעיף העלאת קובץ. מעלים את הקובץ ושומרים אותו באחת המחיצות. באמצעות תפריט זה ניתן גם להקים מחיצה חדשה או למחוק מחיצה קיימת.

בחלון העלאת קובץ בוחרים את הקובץ, רושמים תיאור שלו (כדי שיהיה קל לאתר אותו) ולסיום מקליקים על הכפתור הירוק.

 

אם בוחרים בסעיף קובץ ציבורי, כל המשתמשים יוכלו לצפות בו.

לחילופין ניתן לקבוע הרשאות גישה לקובץ לכל אחד מהמשתמשים – האם המשתמש רשאי לצפות בקובץ או רשאי לערוך אותו .

הדרך הנוספת היא להעלות קבצים ולקשר אותם ישירות לכרטיסי החשבון או הפריט.