שאלות על דוח מע"מ PCN

דוח מע"מ – העברה לרשות הפלסטינאית

למה בדוח PCN יש רשומות מסוג L (לקוחות מזדמנים) שאינן קיימות במסד הנתונים של חשבשבת?

איך רושמים קנייה ממונה או מכונס נכסים (טופס 8355) ?

איזה תנועות יומן רושמים יהלומנים וכיצד הם מגישים את הדוח?

איך רושמים חשבונית מס שמפיק משווק תוצרת חקלאית?

כיצד מפיקים דוח דו-חודשי?

כמה ספרות של מספר החשבונית יש לרשום?

איך רושמים החזר בגין מע"מ בלו?

איך רושמים עמלות מחו"ל?

איך רושמים תנועות סגירה של מע"מ עסקאות / תשומות כנגד מע"מ חו"ז?

איך מתקנים טעויות בקובץ ששודר למע"מ?

איך מדווחים כאשר סכום מע"מ עסקאות (או תשומות) הוא במינוס?

איך מוציאים מהקובץ תנועות שגויות?

איך מתקנים תנועות שנרשמו בחודשים קודמים?

איך רושמים חשבוניות רכש שהתאריך שהגיעו באיחור (כלומר לאחר הדיווח למע"מ)?

איך רושמים חשבוניות לרשות הפלסטינית וממנה?

איך רושמים חשבוניות ששולמו באמצעות כרטיס אשראי?

איך רושמים תנועה של השתתפות בהוצאות?

איך דוחים החזר מע"מ?

איך מדווחים על יתרת פתיחה של תשומות?

איך משלמים למע"מ ואיך משדרים את הדוח?

מה משמעות הודעת השגיאה 307: שיעור התקינות בחשבוניות המכירה חורג מהטווח שנקבע?

מה משמעות הודעת השגיאה 306: שיעור התקינות בחשבוניות התשומה חורג מהטווח שנקבע?

מה משמעות הודעת השגיאה 219: רשימון אינו תואם את היבואן?

מה משמעות הודעת השגיאה 216: סך המע"מ ברשומות קופה קטנה מהווה יותר מ- 5% מסכום מע"מ תשומות?

מה משמעות הודעת השגיאה 214: החשבונית נמצאה כפולה?

מה משמעות הודעת השגיאה 213: מספר רשימון יבוא לא תקין?

מה משמעות הודעת השגיאה 212: סכום המע"מ בחשבונית גבוה מהמותר?

מה משמעות הודעת השגיאה: 161 מוציא החשבונית אינו פעיל בחודש הדיווח?

מה משמעות הודעת השגיאה: 160 מוציא החשבונית לא מוכר במערכת? 

מה משמעות הודעת השגיאה 147: הוגש דוח בבנק בטעות? 

מה משמעות הודעת השגיאה 128?

מה משמעות הודעת השגיאה: יש לרשום חתך חשבונות או לבטל הבחירה לסמל?

מה משמעות הודעת השגיאה: חשבונות ללא מספר עוסק מורשה?

מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות קופה קטנה ממוצע גדול מ- 300 ש"ח?

מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות מכילות סוגי מע"מ שונים?

מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות מכילות רק כרטיסי לקוח / ספק ומע"מ?

מה משמעות הודעת השגיאה: חסרות אסמכתאות?

מה משמעות הודעת השגיאה: תנועות חד צדיות / לא מאוזנות?

מה משמעות הודעת השגיאה: התנועה אינה רשומה נכון חשבונאית?

מה משמעות הודעת השגיאה: החשבונות הבאים הוגדרו ביותר מסיווג אחד?

מה משמעות הודעת השגיאה: לא נמצאו נתונים?

איך רושמים חשבונית רכש שכוללת שני סוגי מע"מ?

איך רושמים חשבונית שמקבלים מהמוסך כאשר התשלום הוא ע"י חברת הביטוח?

איך רושמים מכירות ללא מע"מ (מכירות לאילת, מכירות של ירקות)?

כיצד רושמים עסקת אקראי?

איך מפיקים ורושמים חשבונית עצמית?

כיצד רושמים ייבוא באמצעות DHL, UPS או Fedex?

כיצד מדווחים על מע"מ שהבנק מנכה בתשלום לחו"ל?

כמה ספרות של חשבונית יש לרשום בשדה אסמכתא?

מדוע התוכנה מודיעה על שגיאה כאשר רושמים חשבונית על אגורה?

כיצד מפצלים הכנסה או הוצאה בין כמה קודי תמחיר?

כיצד רושמים חשבוניות עסקה?

כיצד רושמים מספרי חשבוניות הכוללות אותיות או סמנים אחרים?

האם מותר לנהל כרטיס חשבון אחד ללקוח שהוא גם ספק?

כיצד רושמים חיוב עובדים במע"מ דרך המשכורת?

כיצד רושמים הודעת חיוב והודעת זיכוי?

מדוע יש הפרש בין דוח מע"מ לבין הנתונים בכרטיסי החשבון הרלוונטיים?

איך רושמים מע"מ תשומות לנכסים?

האם מותר להפיק חשבונית במינוס?

איך רושמים ייבוא?

איך רושמים ייצוא?

איזה מספר עוסק רושמים לספק / ללקוח הנמצא באיחוד עוסקים?

איך מפיקים את הדוח לחברות באיחוד עוסקים?

איך רושמים את החשבון של חברת כרטיסי האשראי?

איך מלכ"ר או מוסד כספי רושמים חשבוניות?

איך מדווחים על חשבוניות בין חברות באיחוד עוסקים?

איך רושמים חיובים ללא מע"מ

איך רושמים חשבונית דלק מפזומט או דלקן?

מה צריכים להיות קודי המיון של כרטיסי ההכנסות וההוצאות?

מי הם לקוחות לא מזוהים?

מה רושמים בשדה מספר עוסק של מוסד ציבורי?

איך רושמים חשבונית ללקוח פרטי?

כיצד רושמים פקודת יומן של ששיות?

כיצד רושמים פקודת יומן של ריכוז מכירות?

איך רושמים רכישות בחו"ל דרך האינטרנט?

איך רושמים חשבוניות בכרטיס ספקים שונים?

איזה מספר עוסק מורשה רושמים ללקוחות / ספקים בחו"ל?

כיצד מבטלים חשבונית שנרשמה בכפילות?

כיצד אפשר לבדוק את הדוח לפני ששולחים אותו?

האם כל פקודת יומן של חשבונית חייבת לכלול כרטיסי הוצאה / הכנסה ומע"מ?

האם חובה לרשום חשבוניות באמצעות סוג תנועה?

האם הקופה הקטנה מוגבלת ל- 3% ול- 3,000 ₪?

האם אפשר לרשום קופה קטנה כנגד כרטיס אשראי?

איך רושמים חשבוניות מספקים על סכומים קטנים?

איך רושמים חיובים לעובדים בגין טלפון ארוחות וכד'?

איך רושמים הוצאות שמשלמים לעובדים?

איך רושמים תנועות קופה קטנה?

איך רושמים מע"מ בגין ריבית רעיונית?

איך רושמים חשבונית הכוללת כמה סוגי הכנסות או כמה סוגי הוצאות?

בחברות שמגישות מאזנים כל רבעון (או כל חודש) איך רושמים חשבונית שהופקה ברבעון קודם שנסגר?

איך מדווחים על חשבונית משנה שעברה שהגיעה השנה? ההוצאה אמורה להיות בשנה הקודמת, אבל הדיווח יהיה רק השנה.

בהפקת דו"ח מע"מ מקוון נפתח חלון שבו רשום: נמצאו 2 רשומות בהן הסיכום לפי אסמכתא אינו תקין. תנועות אלה לא תכנסנה לדו"ח יש לפנות לסניף השרות. איך אפשר לדעת על איזה רשומות מדובר?